1.19 Doorman sin filosofi

Man kan i stor grad selv velge utfallet av en konfliktsituasjon ut i fra egen opptreden og holdninger

Aktiv lytting og dialog er, om ikke den eneste, så i alle fall den beste retningen mot en sivilisert løsning

Vold og maktmisbruk hører hjemme på film
hvor det ser kult ut