2.05 Identitet

Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Tilhørighet er avgjørende for vår følelse om hvem vi er og også for vår oppfatning om hvem de andre er. “Reisen” for å finne identitet og tilhørighet, kan ofte være en kamp. Din identitet og dine identiteter, definerer hvem du er.