2.06 Nasjonalitet

Nasjonalitet er en tilhørighet til en nasjon eller et folkeslag, og kjennetegnes ofte av egen kultur og tradisjon. Nasjonalitet erverves ved fødsel på en nasjons territorium, eller gjennom arv etter forelder.