2.07 Hva er kultur?

“Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand.”

Fra det latinske ordet “colere”, som betyr ”å dyrke” el. ”å pleie”. Dyrke eller pleie er gode ord, for det er nettopp det vi gjør med vår levemåte og våre adferdsmønster. Vi starter alle med de samme frøene, men ender opp med helt forskjellige blomster.