2.10 Religion i Norge

I dag er det ingen statsreligion i Norge. Litt mer enn 70 prosent av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, som praktiserer luthersk-protestantisk kristendom. Dermed er de fleste nordmenn kristne protestanter. Omtrent 2,5 prosent av de kristne i Norge tilhører Den katolske kirke og kalles katolikker.

I 1970- og 1980-årene var hovedutfordreren til statskirken den såkalte livssynshumanismen, organisert i Human-Etisk Forbund. Human-Etisk Forbund har særlig markert seg gjennom alternative ritualer til de kristne som humanistisk konfirmasjon og humanistisk begravelse, og ved å kjempe for en alternativ livssynsundervisning i skolen. Forbundet rundet i slutten av 2020 100 000 medlemmer ifølge egne tall.

Også de andre verdensreligionene er i løpet av de siste tiårene blitt stadig mer synlige i norsk offentlighet. Det gjelder først og fremst islam, men også buddhisme, hinduisme og jødedom.