2.11 Vekterens holdninger

  • På jobb møter vektere på alle typer mennesker, i alle livssituasjoner og omstendigheter, med forskjellige livssyn, etnisiter, kjønnsidentitet, seksuell orienteering, politisk ideologi, eller funksjonsevne.
  • Alle skal møtes med samme respekt og verdighet.
  • Klarer man ikke dette bør man kanskje tenke seg om før en tar på uniformen og går på jobb!

Nøkkelord:

  • Respekt
  • Toleranse
  • Forståelse
  • Et godt menneskesyn