13.01 Typer av narkotika

Dette er bare noen få tall av narkotiske stoffene som finnes, men vi kan ikke gå gjennom alle sammen, for der finnes mange tusen forskjellige typer narkotika. Dette er det vi som vektere treffes mest på når vi er ute på oppdrag.

  • Sentraldempende stoffer
  • Inhalerbare stoffer
  • PCP
  • Cannabis
  • Sentralstimulerende
  • Hallusinogene stoffer
  • Opioider