13.02 Sentraldempende stoffer

Alkohol

Barbiturater

 • Fenemal

Benzodiazepiner

 • Stesolid
 • Valium
 • Sobril osv

Nedsatt aktivitet i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) Hemmer funksjoner i det sentrale nervesystem. Små mengder påvirker de deler av hjernen som kontrollerer personens bevisste bevegelser. Økt dosering kan påvirke de deler av hjernen som styrer de automatiske og ubevisste funksjoner som pust og hjerte.

Alkohol

Mest utbredte rusmiddel med økt risiko for:

 • Ukonsentrert atferd
 • Sjansetaking
 • Tap av ferdigheter
 • Høy ulykkesrisiko
 • Lavere terskel for aggresjon og vold

Ved overdose kan hjernens pustesentrum og senteret som regulerer hjerte- og kretsløpsfunksjonen hemmes fullstendig med døden til følge

Tegn og symptomer for alkohol:

 • Blodsprengte øyne, nese og kinn
 • Slapp
 • Søvnig
 • Snøvlende tale
 • Ustø gange

Barbiturater

 • Syntetiske stoffer med søvnfremkallende egenskaper
 • Redusert medisinsk bruk på grunn av sterk avhengighetsskapende effekt
 • Kun Fenemal som er registrert
  som legemiddel i dag

Benzodiazepiner

 • Syntetiske stoffer som har erstattet barbiturater, og har svært lik virkning som disse
 • Hemning av korttidshukommelsen
 • Søvnfremkallende
 • Angstdempende
 • Nerveberoligende
 • Muskelavslappende og krampestillende
 • Kan gi motsatte reaksjoner med opphisselse og forvirring i enkelte tilfeller

Til forskjell fra barbituratene er det sjelden at benzodiazepiner hemmer pustesenteret med dødelig utgang. Stoffene er derimot betydelig avhengighetsskapende og utvikler toleranse med absinenssymptomer

Tegn og symptomer for sentral dempende stoffer:

 • Normal pupillstørrelse
 • Sen pupillreaksjon på lys
 • Nystagmus
 • Manglende evne til å se i kryss
 • Lav puls (ved alkohol kan den være høy)
 • Sen tids- og balansekontroll

Generelt kan man oppfatte vedkommende som alkoholberuset

Effekter

 • Sene reflekser
 • Nedsatt dømmekraft og konsentrasjon
 • Begrenset synsfelt og koordinasjon
 • Snøvlete og mumlende tale
 • Ulike følelsesmessige reaksjoner
 • Depresjoner

Overdose

 • Personen blir sløv og kan miste bevisstheten
 • Hjertefrekvensen reduseres
 • Åndedrettet blir svakt
 • Huden kjennes kald og klam
 • Personen kan dø av åndedrettslammelse

Rusmisbrukere kombinerer ofte mellom sentraldempende og andre rusmidler. Dette kan være spesielt farlig