13.03 Inhalerbare stoffer

Flyktige løsemidler

 • Lim
 • Bensin
 • Tynner
 • Lakk

Aerosoler

 • Spraybokser

Anestetiske gasser

 • Kloroform
 • Lystgass

Tegn og symptomer

 • Normal pupillstørrelse (anestetiske gasser utvider pupiller)
 • Sen pupillreaksjon på lys
 • Nystagmus
 • Manglende evne til å se i kryss
 • Høy puls
 • Normal tids- og balansekontroll
 • Lukt fra det inhalerte middelet vil ofte sitte igjen i klær, ansikt og hender

Inntaksmåter

 • Sniffing fra væsker direkte
 • Sniffing fra en dynket klut (fordampingen øker og man får i seg mer)
 • Aerosoler og anestetiske gasser er embalert under trykk og kan doseres etter ønske ved hjelp av en ventil

Effekter

 • Kan ligne alkoholberuselse
 • Ofte voldsommere og mer utagerende oppførsel enn alkohol
 • Ukonsentrert atferd
 • Tar sjanser
 • Reduserte ferdigheter
 • Trøtt og slapp
 • Kvalm og uvel
 • Snøvlete tale
 • Langtidsbruk kan gi permanente hjerneskader
 • Varige lever-, nyre- og beinmargsskader

Overdose

 • Løsemidler kan forstyrre sentra i hjernen som regulere hjerte og kretsløpfunksjon
 • Akutt dødsfall på grunn av for lite oksygen
 • Respirasjonssenteret i hjernen kan påvirkes med døden til følge
 • Overraskende dødsfall i forbindelse med fysisk anstrengelse, på grunn av hjertets overfølsomhet for stress