13.06 Sentralstimulerende stoffer

Kjennetegnes ved at sentralnervesystemet stimuleres

 • Brukeren blir mer våken, aktiv og utholdende
 • Kvaliteten på hjernens arbeid går på bekostning av kvantitet

Sentralstimulerende stoffer

 • Amfetamin
 • Metamfetamin
 • Ecstasy
 • Khat
 • Kokain
 • Crack

Amfetamin

 • Syntetisk stoff produsert i 1887
 • Ble betraktet som vidundermiddel
 • I ren form er stoffet hvitt
 • Illegale kvaliteter er ofte gule, brune eller rosa
 • Produseres illegalt i Polen, Nederland og andre Øst- europeiske land
 • Brukt som slankemiddel og for å motvirke trøtthetsproblemer

Metamfetamin

 • Ligner på amfetamin i både virkning og oppbygning
 • Hyppig forekommende i USA, med senere økt popularitet i Norge
 • «Fattigmanns kokain»

Ecstasy

 • Fellesbetegnelse på en del syntetiske, amfetaminlignende stoffer som både har sentralstimulerende og hallusinogen effekt

Khat

 • Plante som vokser i Øst-Afrika og Arabia
 • Inneholder to psykoaktive stoffer
 • Tygges i frisk tilstand

Kokain

 • Stoff som finnes i bladene på kokabusken
 • Har lang tradisjon i Sør-Amerika

Crack

 • Kokainklorid som omdannes til kokain-base ved en enkel omkrystallisering
 • Gråhvite eller gule klumper som røykes
 • Finnes i mindre grad i Norge

Inntaksmåter

 • Amfetamin, metamfetamin og kokain inntas ved injisering, spising, drikking eller sniffing
 • Ecstasy inntas ofte ved spising av tabletter
 • Khat spises i frisk tilstand for å oppnå rus

Tegn og symptomer

 • Øyelokkene er helt åpne ved normalinntak. Etter lang tids bruk kan øyelokkene være halvt gjenlukket
 • Paranoid tilstand ved inntak av stor dose
 • Voldelig og uberegnelig
 • Snakker fort og beveger seg raskt. Klarer ikke sitte i ro
 • Usammenhengende tale
 • Tett/rennende nese
 • Tynne og avmagrede
 • Gnisser tennene mot hverandre
 • Kjevelås, tygging

Effekter

 • «Verdensmestre»
 • Undertrykke sultfølelse
 • Økt seksuell lyst og kapasitet
 • Hyperaktive, nervøse og ekstremt pratsomme
 • Mister evnen til å konsentrere seg og tenke klart
 • Angst, depresjoner og psykoser

Overdose

 • Effekt på hjertefrekvens og blodtrykk
 • Kan gi permanente angst og depresjonstilstander
 • Aggressiv oppførsel
 • Brukt som dopingmiddel kan kroppen kollapse og gi total utmattelse med dødelig utgang