13.10 Opptreden og holdninger

  • Som ordensvakt kommer man jevnlig i kontakt med brukere av ulike typer narkotika
  • Toaletter spesielt utsatt
  • Påvirkede gjester bortvises
  • Finner man «eierløst» stoff, så skal man snarest melde i fra til politiets operasjonssentral
  • ALDRI ta med stoffet til politistasjonen selv