13.11 Forebyggende arbeid

  • Narkotika er dessverre et stort problem på utesteder og er umulig å bli kvitt helt
  • Tiltak og samarbeid med politiet dersom det er problemer med narkotika på ditt utested
  • Synliggjør at narkotika er uakseptabelt på ditt utested
  • Lær tegn og symptomer
  • Hvilke holdning har DU til rusmidler?