9.01 Hvem kommer til å lese rapporten?

  • Kunden?
  • Politiet?
  • Vaktselskapet?
  • Advokater?
  • Dommer?
  • Deg selv?
  • Påtalemyndigheter?
  • Forsikringsfolk?

Rapporten skal kunne leses ovenfra og ned, være velordnet, oversiktlig og lettlest.

Unngå å bruke faguttrykk som andre kan ha problemer å forstå.