9.02 Rapportering

 • Rapportskriving er viktig fordi det er skriftlig kommunikasjon med kunder, politi og andre instanser.
  • Loggføring
  • Debriefing
  • Huskelapp ved rettsak
  • Dokumentasjon forsikringssaker
  • Kartlegging av problemområder
  • Tilbakeblikk «hvordan var det i fjor?»
  • Osv…
 • Kan godt føre loggbok istedet

 • Avviksrapportering