9.03 En god rapport

  • Naturlig og lettfattelig, korte og enkle setninger
  • Objektivt skrevet
  • Nøyaktig
  • Bruker korrekte betegnelser på personer, som fornærmede, mistenkt og vitne
  • Skal kunne besvare alle relevante spørsmål