9.04 Egenrapport

  • Innledning – Hva vekteren jobber med, og hvor og når vekteren startet sitt skift
  • Hendelse – Detaljert informasjon i kronologisk rekkefølge om hva som skjedde
  • Avslutning – Hva vekterens beslutning hva og ble gjort etter hendelsen avsluttet