9.06 Elektronisk rapporteringsverktøy

  • PDA
  • Nettbrett
  • Strekkode/QR kodebaserte rapporteringssystem
  • Skriftlig rapport på ulike plattformer
  • Utrykningsrapport, standardisert formell