9.07 Personopplysingsloven

Hva slags informasjon sikkerhetsbransjen kan innhente ?

Hvordan informasjonen skal behandles/lagres?

  • Personopplysningsloven forbyr ikke vaktselskapet å føre journal, men loven legger klare begrensninger på hvilken opplysninger som kan inntas i journalen.
  • Det loven regulere er behandlingen av personopplysninger, f.eks, opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkel person.
  • En vaktjournal skal bare inneholde opplysninger om hendelser uten navn og kun beskrivelse av vedkommende.