6.01 Hva er risiko?

Risiko kan defineres som graden av fare som uønskede hendelser og trusler representerer mot verdier.

Hva er risikovurdering?

Risikovurdering er en metode for å identifisere og fastsette om en verdi er godt nok beskyttet mot uønskede hendelser og trusler.

Krav til risikovurdering finnes blant annet i:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Forskrifter om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • Personopplysningsloven
  • Arbeidsplassforskriften

På flere nivå:

  • Arbeidsledere risikovurderer oppdrag
  • Vektere risikovurderer i hverdagen, på jobb