6.03 Kartlegging av etablerte sikkerhetstiltak

Når vi kommer til denne delen av risikoanalysen må vi kartlegge alle de etablerte sikkerhetstiltakene. I tillegg må vi sammen med virksomheten vurdere om effektene av disse sikkerhetstiltakene er gode nok til å stanse eller i hvert fall begrense de mest sannsynlige truslene.

Hvilken trusler vi de etablerte sikkerhetstiltakene ikke motstå?

Verdier:

  • Ansatte
  • Informasjon og IKT systemer
  • Omdømme
  • Produksjonsutstyr og materiell
  • Bygg og kritisk infrastruktur
  • Kontanter og verdifulle gjenstander

Sikkerhetstiltakene kan være forebyggende og konsekvensreduserende. De kan bestå av flere typer tiltak, for eksempel gjerder, gulv, vegger, tak, dører, vinduer, adgangskontroll, alarmer, kameraovervåking. I tillegg kan vektertjenesten, bedriftens egne ansatte og gode sikkerhetsinstrukser bidra til å heve sikkerhetsnivået