6.04 Tidsregnskap

  • Et godt verktøy for å vurdere effektivitet av etablerte sikringstiltak er tidsregnskap.
  • Viser tiden det tar fra en angriper er oppdaget til utrykingspersonell er på stedet.
  • Detaljert ”regnskap” av alt en angriper må gjøre og hvor lang tid det tar, for angriper å komme frem til verdier.