6.05 Risikovurdering er ferskvare

  • Risiko og trusler må vurderes kontinuerlig
  • Vekter på jobb skal alltid være “skrudd på” og tenke fremover:
    “Hva kan skje?”, ”Hva gjør jeg dersom..?”