6.06 Helhetsvurdering av risikoen

Helhetsvurdering er på grunnlag av forhold mellom verdier, trusler, etablert sikkerhetstiltak og sårbarhet som risikovurdering har avdekket. Den avsluttende helhetsvurderingen er en skjønnsmessig vurdering, noe som innebære en viss grad av usikkerhet. Risikovurderingen skal konkludere med hvor alvorlig de enkelte uønskede hendelsene og truslene kan være når effekten av de etablerte sikkerhetstiltakene er trukket i fra. Risikoen kan beskrives:

  • Liten risiko – Risikoen aksepteres
  • Middels risiko – Vær obs! Tiltak må vurderes. Situasjonen må overvåkes kontinuerlig
  • Stor risiko – Det må iverksettes nye tiltak. Alternativt bør vi begrunne hvorfor det ikke skal iverksettes flere tiltak