6.07 Forbedringstiltak

Når risikoen er identifisert og vurdert, blir det neste å beslutte med hva som skal gjøres. Der er fire strategier vi kan benytte, enten hver for seg eller i kombinasjon

  • Å akseptere risikoen
  • Å fjerne eller redusere risikoen ved å innføre sikkerhetstiltak
  • Å overføre hele eller noen av risikoen til andre
  • Å unngå risikoen ved å starte eller fortsette en aktivitet, enten permanent eller i en periode