10.01 Politiets rolle og ansvar i samfunnet

  • Beskytte person, eiendom, fellesgoder og lovlig virksomhet.
  • Opprettholde den offentlige orden og sikkerhet.
  • Forebygge, avdekke, stanse og forfølge kriminalitet
  • Ytre befolkningen hjelp og tjenester i faresituasjoner