10.02 Vekter rollen

Det finnes ingen særlovgivning for vektere, slik det gjør for politiet. Vekterens grunnlag for å utøve makt og myndighet er summen av ulike regler som gir enhver en viss adgang til å utøve makt og myndighet over andre.

  • Nødverge
  • Nødrett
  • Sivil pågripelse
  • Eierrådighet og selvtekt
  • Samtykke/avtale