10.03 Gripe inn ovenfor vold eller trusler

I tilfeller hvor vekterne velger å gripe inn ovenfor vold eller trusler om vold er følgene punkter viktig:

  • Varsle politiet så raskt som mulig
  • Tenke på egensikkerhet
  • Avpasse maktbruken etter alvoret i saken
  • Observere detaljer i situasjonen (Gjerningsmannens utseende, påklednings osv)
  • Forsøke å holde de involverte partene adskilt
  • Forsøke å finne vitner til hendelsen