10.04 Sentervekter

Med sentervektere menes her at vektere som er leid inn av et kjøpesenter for blant annet å ivareta ro, orden og sikkerhet på vegne av eieren. Med kjøpesentre menes her til innendørs samlinger av butikker og andre servicetilbud.