10.05 Områdevektere

Med områdevekter menes at vektere som patruljerer uteområder i tettbygd strøk som er tilgengelige for alle. Slike vektere vil normalt være engasjert av en offentlig eller privat grunneier, eller butikker i området.