10.06 Ordensvakt

Med ordensvakter menes her vektere som arbeider med adgangskontroll og for å ivareta ro, orden og sikkerhet på utesteder. Det som står om ordensvakter vil langt på vei gjelde tilsvarende for vektere på større arrangementer som konserter, festivaler, idrettsarrangementer.