10.08 Vekterens som førsteinnsats ved akutte hendelse

  • Ledelse
  • Førstehjelp, sikre liv og helse
  • Forebygging av ytterligere skade
  • Åsted/sporsikring: Bidra til sikring av spor og vitner, hindre ødeleggelse
  • Ivareta kundens interesser og sikkerhet