10.09 Kommunikasjon med nødetatene

Hva slags informasjon skal formidles?

  • Ditt navn
  • Jeg er på jobb som vekter på ………
  • Jeg befinner meg …….
  • Dette har skjedd