4.01 Vekter fremtoning

 • Hvordan fremstår vi som vektere?
  – Hva slags signaler sender man? Hva ser publikum?
 • Hvilke inntrykk og signaler har du fått fra vektere? Hva med ordensvakter/dørvakter?
 • Hva er med på å sende signaler?
  • Uniform
  • Holdning
  • Oppførsel
 • Det er viktig å alltid være klar over hvilke signaler man sender ut, hvordan man ser ut, hvilken holdning man viser, etc.
 • Reflekter: Hva gir et godt/dårlig førsteinntrykk?