4.02 Sosiale Medier: Hva er greit?

På jobb:

  • Husk taushetsplikt, først og fremst.
  • Husk personvern.
  • Husk signalene du sender.
  • Er du i tvil, ikke post på sosiale medier.

Utenfor jobb:

  • Godkjent kurs er ingen garanti for vektergodkjenning. Politiet kan frata godkjenning.
  • Ting som er lovlig og sosialt akseptert kan likevel fremstå uprofesjonelt