4.04Kvalitet

Evnen til å innfri brukerens krav og forventninger. Vi kan innfri brukerens krav og forventninger på 3 ulike måter.

  • 1. Produktbasert kvalitet (objektiv kvalitet)
  • 2. Produksjonsbasert kvalitet (fravær av feil)
  • 3. Følelsesbasert kvalitet (ettertraktethet/ pris)

Kvalitet forbindes ofte med fravær på avvik og uønskede hendelser. Men for vektere som ønsker å gjøre den beste jobben de kan for seg selv, for sin arbeidsgiver og for kunden så holder det ikke bare med fravær av avvik. Det skal ytes service og god kundebehandling, til alle tider og i alle situasjoner.