3.01 Intro

Etikk er læren om hva som er rett og galt, og etikk i yrkeslivet kalles yrkesetikk


Yrkesetikk handler om hvordan omverdenen ser på oss og våre handlinger i yrket vi utøver

Vekteren skal få en holdning til det spesielle tillitsforholdet som eksisterer mellom vekter og kunde, og hvilke forhold som kan innvirke på dette

 • Taushetspliktens betydning
 • Tjenesteforsømmelser
 • Holdning til lojalitet mot egen arbeidsplass og mot kundene
 • Holdning til uniformert arbeid

Kardemommeloven:

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil»

Yrkesetikk gjelder måten man gjør jobben på, og hvordan en oppfører seg mot mennesker en møter som kolleger, kunder, gjester og andre som du har med å gjøre i ditt arbeid

Grunnleggende yrkesetiske retningslinjer sier noe om:

 • Alle menneskers likeverd
 • Å vise respekt for den enkelte
 • Forpliktelsen til å utvikle seg faglig
 • Å fremme et positivt samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Å overholde taushetsplikten

Innen yrkesetikk så har vi skrevne og uskrevne regler

 • Skrevne regler er fastsatt av arbeidsgiver tilpasset for området man jobber i
 • Det offentlige som kommune og stat har fastsatte regler for yrkesetikk
 • Uskrevne regler er tilpassninger og kjøreregler som kollegaer seg imellom har laget for tilpassning på arbeidsplassen
 • Uskrevne regler dreier seg om folkeskikk