3.02 Yrkesetiske krav til vekteren

Yrkesetiske krav til vekteren

 • Overfor kunder
  • Forskjellsbehandling
  • Redelig og nøktern
  • Ansvarsfølelse og diskresjon
 • Varsomhet ved negativ omtale av konkurrenter og deres produkter
 • Kolleger
  • Rettferdighet
  • Ærlighet
  • Ansvarsfølelse
 • Overfor arbeidsgiver
  • Lojal
  • Ansvarsbevisst
  • Yte vårt beste