3.03 Taushetsplikt

 • Taushetserklæring skal signeres
 • Hva omfattes av taushetsplikten?
 • Forskjellig fra yrke til yrke og bedrift til bedrift, men en gyllen regel:
  • Rutiner
  • Prosedyrer
  • Personopplysninger

Spør deg selv:

 • Har du vist en e-post, sms, vaktliste, reglement e.l. sendt fra din arbeidsgiver til en av dine venner, familie, kjæreste?
 • Hva sier reglementet om korrespondanse sendt fra firmaet?
 • Hva kan konsekvensen bli for:
  • Firmaet?
  • Deg selv?
  • Kolleger?

Taushetserklæring – eksempel

 • Taushetsplikten gjelder både mens man er ansatt, og etter at man har sluttet
 • Forholdet mellom selskapet og oppdragsgivere, og mellom selskapet og ansatte bygger på tillit
 • Man skal utføre enhver tjeneste samvittighetsfullt
 • Man skal opptre høflig og korrekt overfor kunder og deres ansatte, uten at det går ut over kravene til solid og sikker tjeneste
 • Man representerer selskapet når man er i tjeneste
 • Man skal til enhver tid holde god standard, både når det gjelder antrekk og personlig opptreden
 • Overfor oppdragsgiver, deres ansatte eller noen annen som ikke er i tjeneste for selskapet, skal man ikke diskutere eller gi opplysninger om selskapet, kolleger eller andre
 • Man skal ikke nyte alkohol eller andre berusende midler under eller umiddelbart etter endt oppdrag hos en kunde
 • Man skal ikke motarbeide selskapet sitt ved offentlig å gi uttrykk for at selskapet er dårlig eller holder lav standard.
  Slike meninger tas opp med ledelsen i selskapet
 • Man kan ikke utføre tjeneste, med eller uten vederlag, for et annet tilsvarende selskap enn det man er ansatt i
 • Brudd på denne taushetserklæringen kan føre til avskjed. Grove eller gjentatte overtramp vil føre til politianmeldelse med hjemmel i straffelovens §§294, 405a og markedsføringslovens §§ 7 og 8, med begjæring om tiltale og straff