3.04 Ærlighet

Ærlighet overfor oss selv, våre kollegaer og våre overordende hører med i et godt arbeidsforhold, og overfor kunden

 • «Du skal ikke stjele» hører med til barnelærdommen
 • Hvor går grensen for hva som er å stjele?
 • Nullgrensen: Det finnes nulltoleranse for stjeling. Det skal heller ikke tas noe fra arbeidsplassen eller kunden uten tillatelse.

Stjeling er å ta noe som ikke er ens eget, bevisst eller ubevisst.

ALLE mennesker stjeler. Fordi de er vanlige mennesker og ikke har fokus. Vår jobb er å holde fokus og begrense svinn. Husk at forskjellen på oss og andre er at vi er på jobb og skal dermed være profesjonelle.

En ærlig person er:

 • Sannferdig
 • Oppriktig
 • Pålitelig
 • Rettskaffen

Det er en hedersbetegnelse å bli omtalt som ærlig og redelig

 • Hvordan er din holdning til:
 • Å ta ekstra lange pauser?
 • Å til stadighet komme 5 minutter for sent til jobb?
 • Å til stadighet gå litt tidlig fra jobb?
 • Å slippe inn venner uten å betale cover?

Stjeler du fra din bedrift eller bedriftens kunder?