3.05 Uniformering

 • Uniformert vekter blir sett på som autoritet / myndighetsperson
 • Uniform er standardisert for å skape identitet / likhet
 • «En for alle, alle for en»
 • Yrkesstolthet?
 • Skaper trygghet og tillit
 • Det finnes krav til uniform og ID
 • Kroppsholdning er en del av uniformen
 • Sitting er forbudt!
 • Lening mot gjerde, kjetting, vegg osv. er forbudt
 • Posisjonering av kroppen bør vise åpenhet, imøtekommenhet
 • ALDRI løp i uniform! Gå heller fort dersom nødvendig