3.07 Ansvar

  • Som ansatt i et vaktselskap kreves det at vekteren tar ansvar for seg selv, selskapet og kundene
  • Vi som går i uniform er mer synlige overfor andre i det arbeidet vi gjør
  • Det vi gjør, riktig og galt, får innflytelse på våre kolleger, selskapet vi jobber i og bransjen for øvrig
  • Kan det tenkes at vår rolle som uniformert vakt vekker tillit hos andre mennesker?