3.08 Korrupsjon

  • Motta varer, gaver, tjenester eller penger når giveren venter en gjentjeneste
  • Straffelovens §276 a, b og c
  • Tjenestemannsloven §20 for offentlig ansatte
  • There is no such thing as a free lunch