3.09 Holdninger

  • Hvordan er din holdning til yrkesetikken i ditt firma?
  • Hvordan er din holdning til hvordan uniformen bæres?

Vekterens holdning til uniform:

  • Gjenspeiler hans egen holdning til selskapet
  • Representerer holdningene til en hel vaktbransje